top of page

Registration

**הרישום סגור**
ניתן יהיה להירשם
במקום

 ההרשמה לעובדי אדמיניסטרציה ואחיות מלאה לא ניתן יהיה להרשם במקום

דמי רישום ינואר 2023-1NEW (2).png

מדיניות ביטולים

 

  • בקשות לביטול ההרשמה יתקבלו במייל בלבד לכתובת: Gastro@target-conferences.com

  • קשה לביטול שתתקבל עד התאריך ה-23 לנובמבר, 2022 - החזר מלא פחות 10% דמי עמלה

  • בקשה לביטול שתתקבל מה-24 לנובמבר, 2022 ועד התאריך ה-23 לדצמבר, 2022 - החזר בגובה 50% מסכום העסקה

  • לאחר ה-23 לדצמבר, 2022 לא ינתן החזר בגין הרישום.

bottom of page