top of page

Abstracts


לכנס ינואר האבסטרקטים שנבחרו כפוסטרים יפורסמו כאן באתר , ויהיו פתוחים לכל מי שירצה לעיין בהם

הוראות להכנת הפוסטר: 


יש להכין את הפוסטר ביחס 16:9 (כמו לפאוור פויינט)

רזולוציה טובה, כיוון אנכי (LANDSCAPE)

כל פוסטר יהיה שקף אחד

הכותרת המלאה ושמות המחברים יופיעו בחלק העליון של השקף

שפת הפוסטר: אנגלית

יש לשלוח את הפוטר למזכירות הכנס עד יום א' 15/01/2023
 


 

bottom of page